# فهرست_گنجینه_های_تهران

فهرست کاخ ها و گنجینه های تهران

فهرست کاخ ها و موزه های تهران   کاخها نشانی تلفن زمان ساخت نام میدان شهید باهنر کاخ نیاوران 22282012 دوران حکومت قاجار کاخ صاحبقرانیه تهران میدان 15 خرداد 3113335 دوره پهلوی کاخ گلستان خ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید