لیست تلفن های ضروری

ردیف

شماره تلفن

عنـــــوان

1

17

خرابی تلفن

2

110

فوریتهای پلیسی

3

113

ستاد خبری وزارت اطلاعات

4

115

اورژانس تهران

5

116

حفاظت نیروی انتظامی

6

118

اطلاعات تلفنی

7

119

ساعت گـویا

8

122

شرکت آب و فاضلاب

9

123

اورژانس اجتماعی

10

124

سازمان بازرسی ونظارت برتوزیع کالا

11

125

آتـش نشانـی

/ 0 نظر / 41 بازدید